Học thiết kế Web với CSS3 Generator.com

Học thiết kế Web với CSS3 Generator.com

CSS3 Generator.com là một công cụ khá là hữu ích cho các bạn đang muốn tìm hiểu về CSS3 thiết kế Web /Blog . Nó cho phép bạn tạo thử nghi...
Comment 6/01/2013
Học thiết kế Web với CSS3 Generator .comCSS3 Generator.com là một công cụ khá là hữu ích cho các bạn đang muốn tìm hiểu về CSS3 thiết kế Web/Blog.

Nó cho phép bạn tạo thử nghiệm những ý tưởng với CSS3 mà không thực sự cần bất kỳ kinh nghiệm coding.
Cơ bản về HTML và CSS.
Cascading Style Sheets, hay còn gọi tắt là CSS, là những file hỗ trợ cho trình duyệt Web trong việc hiển thị một trang HTML. Về cơ bản, các trang HTML như bộ xương - khuôn khổ cơ bản - của một trang web - trong khi các file CSS sẽ cụ thể hóa các thành phần của một trang nên được hiển thị như thế nào. CSS cho phép bạn kiểm soát phông chữ, màu chữ, kiểu nền..., của một trang HTML.
Giao diện chính
 Khả năng tương thích 

Randy Jensen là một nhà phát triển web có trụ sở tại Dallas, TX.  Ông đã phát triển công cụ CSS3 Generator tuyệt vời này .