Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger

Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger

Đây là dạng Dữ liệu có cấu trúc đã trích xuất của AggregateRatin g và  hRecipe  cho hiện thị trên kết quả tìm kiếm của Google. Có thể ch...
10 Comment 5/31/2013
Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger
Đây là dạng Dữ liệu có cấu trúc đã trích xuất của AggregateRating và hRecipe cho hiện thị trên kết quả tìm kiếm của Google.

Có thể chèn vào cuối bài viết hoặc chèn trong templates Blogger.
Mở trình soạn thảo HTML và chèn vào dưới cùng bài viết.
Chền toàn bộ trang Blog thì tìm thới thẻ đóng </h1> hoặc </h2> hoặc </h3> và chèn ngay sau nó,  tùy từng templates Blogger.
hướng dẫn

Code
<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/Recipe" style="height: 1px; left: -1px; overflow: hidden; position: absolute; top: -1px; visibility: hidden; width: 1px; z-index: -100;">
<div itemprop="aggregateRating" itemscope="" itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
<span itemprop="ratingValue">9</span>
<span itemprop="bestRating">10</span><span itemprop="ratingCount">
999999999</span>
</div>
<div class="hrecipe" style="bottom: -1000px; left: -1000px; position: fixed;">
<span class="item"><span class="item"><span class="fn">Chèn đánh giá 5 sao vào Blogger</span>
</span>
<img alt="" border="0" class="photo" src="http://3.bp.blogspot.com/-Y-6pkhD_jwA/UagSRgXBewI/AAAAAAAAKQE/cWXjkvxWXIQ/s1600/5sao.jpg" style="border-width: 0px;" />
<span class="review hreview-aggregate"><span class="rating"><span class="best">10</span>
<span class="average">9</span>
<span class="count">999999999</span>
</span></span>
</span>
</div>
</div>

Xem trước kết quả tại Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc