Testing Tool Công cụ kiểm tra Cấu trúc dữ liệu

Testing Tool Công cụ kiểm tra Cấu trúc dữ liệu

Testing Tool  "Cấu trúc dữ liệu " là một cách tiêu chuẩn để ghi chú nội dung của bạn, để máy tính có thể hiểu được nó. Khi tran...
Comment 2/07/2015
Testing Tool
Testing Tool "Cấu trúc dữ liệu " là một cách tiêu chuẩn để ghi chú nội dung của bạn, để máy tính có thể hiểu được nó. Khi trang web của bạn gồm các cấu trúc Rich Snippets, Breadcrumbs, và Sitelinks Search Box. đánh dấu dữ liệu, Google (và các công cụ tìm kiếm khác) có thể sử dụng dữ liệu đó để chỉ mục nội dung của bạn tốt hơn, hiện tại nó nổi bật hơn trong các kết quả tìm kiếm.
Vào : Tool
Nhập mã nguồn của bạn VD: file XML
HOẶC Tìm nạp URL : Link Blog cần kiểm tra.

Kết quả
Testing Tool
Lỗi
Chúng ta tiến hành sữa các lỗi như thông báo.
Sau khi sửa xong sẽ có kết quả,
Testing Tool
Kết quả Trang chủ
Testing Tool
kết quả trang bài viết
Google Index nhanh bài viết
Google Index nhanh bài viết