Tạo trang Archives cho Blogger

Tạo trang Archives cho Blogger

Archives hay còn gọi là lưu trữ, là phần không thể thiếu cho một Blogger. Nếu bạn có nhiều bài viết. Archives giúp khách viếng thăm dễ d...
11 Comment 5/21/2013
Archives
Archives hay còn gọi là lưu trữ, là phần không thể thiếu cho một Blogger. Nếu bạn có nhiều bài viết.

Archives giúp khách viếng thăm dễ dàng tiếp cận với toàn bộ nội dung trên site của bạn.

Vậy nên đối với Blogger nó cũng không thể thiếu, với bài viết này bạn sẽ có một trang Archives cho riêng mình!


Tạo trang mới chọn chế độ HTML để paste code

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="archives">
<script src="https://bloggerviet.googlecode.com/svn/trunk/archives.js">
</script>
<script src="/feeds/posts/default?max-results=500&amp;alt=json-in-script&amp;callback=LoadTheArchive">
</script>
</div>
</div>