Google+ followers gadget

Google+ followers gadget

Kết nối blog của bạn với Google+ là một cách tuyệt vời để thu hút độc giả mới, cũng như xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người theo c...
Comment 12/01/2012
Kết nối blog của bạn với Google+ là một cách tuyệt vời để thu hút độc giả mới, cũng như xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người theo của bạn. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng chia sẻ bài viết của bạn trong dòng Google+, cũng như cho phép người truy cập blog để giới thiệu công cụ của bạn trong một nhấp chuột duy nhất. Hôm nay chúng ta vui mừng để cung cấp khác perk Google+: tiện ích Fllower.
Hãy truy cập tab "Giao diện" của bảng điều khiển Blogger, và chọn "Thêm Tiện ích". Bạn cũng có thể đọc thêm một chút về cập nhật của G+ Trung tâm Trợ giúp .