Tùy chỉnh địa chỉ URL của bài viết trên Blogger

Tùy chỉnh địa chỉ URL của bài viết trên Blogger

Customize your posts with permalinks? Customize your posts with permalinks Các thực hiện rất đơn giản, đăng nhập Blogger Draft tạo bài viế...
1 Comment 12/01/2012
Customize your posts with permalinks? Customize your posts with permalinks
Các thực hiện rất đơn giản, đăng nhập Blogger Draft tạo bài viết mới, gõ tiêu đề, tùy chọn link thường trú (Permanent link) tạo ra URL tự động, bạn chỉ việc nhấp chọn Tùy chỉnh URL (Custom URL) để thay đổi.
Tùy chỉnh địa chỉ URL của bài viết trên Blogger giúp đảm bảo blog, bài viết của bạn, và hình ảnh được chính xác lập chỉ mục, do đó chúng xuất hiện một cách chính xác trong kết quả tìm kiếm. tính năng cho phép bạn tùy chỉnh các tùy chọn của công cụ tìm kiếm của bạn hiệu quả hơn - permalinks tùy chỉnh.


Khi bạn viết một bài, Blogger sẽ tự động tạo ra một permalink dựa vào tiêu đề của bài viết. Cho đến nay, tác giả blog đã không có kiểm soát của permalink. Tuỳ chỉnh permalinks cung cấp cho bạn kiểm soát nhiều hơn của blog và các bài viết của bạn. Các liên kết này tùy chỉnh mới cũng cung cấp cho độc giả có thêm thông tin về bài viết của bạn khi quét kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn thích sử dụng một permalink tùy chỉnh, bạn có thể làm như vậy thông qua tùy chọn "Permalink" trong hộp Cài đặt bài viết.