Material design navigation

Material design navigation

Một thiết kế Menu đẹp mang cảm hứng trượt trang chủ để lộ ra một menu bên khi bạn nhấp vào nút chuyển đổi. Dựa trên CSS3 và JavaScript (jQu...
Comment 12/14/2014
Một thiết kế Menu đẹp mang cảm hứng trượt trang chủ để lộ ra một menu bên khi bạn nhấp vào nút chuyển đổi. Dựa trên CSS3 và JavaScript (jQuery) .

Xem DEMO và Code phía dưới.

See the Pen Material design navigation by Lewi Hussey (@Lewitje) on CodePen.

See the Pen jEqKRW by DG Templates (@dgtemplates) on CodePen.