Dịch vụ Blogger - Templates

Dịch vụ Blogger - Templates

Nhận rip blogger theo yêu cầu Nhận thiết kế và RIP template/theme Blogger. Theo giao diện có sẵn -  Rip theo các trang web hiện có - Thiế...
24 Comment 9/06/2013
Dịch vụ Blogger - Templates
Nhận rip blogger theo yêu cầu Nhận thiết kế và RIP template/theme Blogger.
Theo giao diện có sẵn -  Rip theo các trang web hiện có - Thiết kế mới hoàn toàn nhưng dựa trên cốt mẫu.
Nhận chuyển từ các giao diện Wordpress sang template Blogger.
Nhận tuỳ chỉnh template theo yêu cầu của các bạn như thêm tiện ích, tăng tốc độ, ...
Nhận rip template Mobile - Responsive Blogger Template.

Dịch vụ Blogger - Templates
Contact Us: Mr Giang
Email: duy.oanh2408@gmail.com
Mobile: 0988893903