Google chúc mừng Sinh Nhật độc đáo

Google chúc mừng Sinh Nhật độc đáo

Vừa mở Google đã thấy bác Google chúc mừng rồi, thật là ngạc nhiên khi Google quan tâm tới người dùng nhiều hơn. Google luôn luôn quan tâ...
2 Comment 8/24/2013


Vừa mở Google đã thấy bác Google chúc mừng rồi, thật là ngạc nhiên khi Google quan tâm tới người dùng nhiều hơn.
Google luôn luôn quan tâm tới mọi người và Google biết bạn đang làm gì, ở đâu thường xuyên xem gì, độ tuổi...