Hiệu ứng ẩn hiển avatar cho Comment Blogger

Hiệu ứng ẩn hiển avatar cho Comment Blogger

Mới dùng thử mấy ngày mà thấy có người đã chia sẻ nên cũng Share cho anh em. Code này chỉ là trang trí thêm cho Blogger thêm sinh động, cả...
7 Comment 6/04/2013
comment Blogger
Mới dùng thử mấy ngày mà thấy có người đã chia sẻ nên cũng Share cho anh em. Code này chỉ là trang trí thêm cho Blogger thêm sinh động, cảm giác mới hơn khi Comments.

Chế lại và sử dụng code của CSS3 Minimalistic Navigation Menu
Chèn Code dưới đầy vào phía trên thẻ ]]></b:skin>

Code:
.comments .avatar-image-container {float: left;width: auto;max-height: 56px;visibility: hidden;opacity: 0;left: 50px;position: relative;-webkit-transition: all .3s ease-in-out;-moz-transition: all .3s ease-in-out;-ms-transition: all .3s ease-in-out;-o-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;}
.comment:hover .avatar-image-container { visibility: visible;opacity: 1;left: 0;}
#comments a {-webkit-transition: all .3s ease-in-out;-moz-transition: all .3s ease-in-out;-ms-transition: all .3s ease-in-out;-o-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;text-decoration: none;}
.comments .avatar-image-container {float: left;width: auto;max-height: 56px;visibility: hidden;opacity: 0;left: 50px;position: relative;-webkit-transition: all .3s ease-in-out;-moz-transition: all .3s ease-in-out;-ms-transition: all .3s ease-in-out;-o-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;}
.comment:hover .avatar-image-container {visibility: visible;opacity: 1;left: 0;}
#comments a {-webkit-transition: all .3s ease-in-out;-moz-transition: all .3s ease-in-out;-ms-transition: all .3s ease-in-out;-o-transition: all .3s ease-in-out;transition: all .3s ease-in-out;text-decoration: none;}

 Comments để xem kết quả