Facebook những hình ảnh cảm động lòng người

Facebook những hình ảnh cảm động lòng người

Ước mơ nhỏ nhoi Đừng bao giờ để bố mẹ già cô đơn, không nơi nương tựa... Vì tội lớn nhất của cuộc đời chính là tội bất hiếu ! ...
4 Comment 7/09/2013
Ước mơ nhỏ nhoi
Đừng bao giờ để bố mẹ già cô đơn, không nơi nương tựa... Vì tội lớn nhất của cuộc đời chính là tội bất hiếu !
Mừng quá


Sưu tầm