Responsive Blogger Templates

Responsive Blogger Templates

Lựa chọn template là việc làm đầu tiên với mỗi Blogger. Nếu không thích những mẫu có sẵn của Blogger bạn có thể tìm thấy hàng ngàn...
64 Comment 4/19/2013
Lựa chọn template là việc làm đầu tiên với mỗi Blogger.

Responsive
Nếu không thích những mẫu có sẵn của Blogger bạn có thể tìm thấy hàng ngàn template được chia sẻ miễn phí trên mạng.

Hôm nay mình chia sẻ với mọi người một Responsive Blogger Templates


Template đã có hầu như đầy đủ những tiện ích thông dụng nhất, hiển thị tốt trên những trình duyệt thông dụng hiện nay, thậm chí là IE 6.

Bạn có thể chỉnh sửa và chia sẻ tuy nhiên vui lòng giữ dòng thông tin bản quyền tác giả như lời ghi nhận công sức mình làm ra.
DEMO. on page - Test ResponsiveTest - Download

Mọi yêu cầu Comments ở đây