Trang Trí Tết cho Blogger

Trang Trí Tết cho Blogger

Không khí Tết Việt Nam đã bắt đầu trên các nơi trên mọi miền, thành phố, nông thôn, các nẻo đường, các bạn đang trang hoàng nhà cửa để đón...
20 Comment 1/02/2014
Trang Trí Tết cho Blogger
Không khí Tết Việt Nam đã bắt đầu trên các nơi trên mọi miền, thành phố, nông thôn, các nẻo đường, các bạn đang trang hoàng nhà cửa để đón năm mới? Blogger cũng cần được trang trí cho trọn niềm vui. Thủ thuật này được chế lại từ code của Duy Pham.


Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <body> trong template của bạn.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">html{height:auto!important}body{background:#EEE;padding-bottom:150px}</style><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="http://2.bp.blogspot.com/-ft2o54AdRc8/UQyiJQP7JPI/AAAAAAAAISU/JAkdryENARA/s399/left.png"/><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="http://2.bp.blogspot.com/-HFXAPTfzVyU/UsTEAjBz5lI/AAAAAAAAO7o/GRXxJgVi1qw/s1600/right.png"/><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:220px;background:url(http://1.bp.blogspot.com/-dsGkK8sD1zU/UQyiOwgAZgI/AAAAAAAAISk/ofH_qM2jdcM/s600/bottom.png) repeat-x bottom left;"></div>><a href="http://bloggersviet.blogspot.com/2013/02/trang-tri-tet-cho-blogger.html" target="_blank"><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0px;left:46%" src="http://4.bp.blogspot.com/-vntrnUTDNVk/UQyiJMFxeJI/AAAAAAAAISM/hH7CBJFagpk/s120/buttom-left.png"/>');var no=100;var hidesnowtime=0;var snowdistance='pageheight';var ie4up=(document.all)?1:0;var ns6up=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;function iecompattest(){return(document.compatMode&&document.compatMode!='BackCompat')?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp;var am,stx,sty;var i,doc_width=800,doc_height=600;if(ns6up){doc_width=self.innerWidth;doc_height=self.innerHeight}else if(ie4up){doc_width=iecompattest().clientWidth;doc_height=iecompattest().clientHeight}dx=new Array();xp=new Array();yp=new Array();am=new Array();stx=new Array();sty=new Array();for(i=0;i<no;++i){dx[i]=0;xp[i]=Math.random()*(doc_width-50);yp[i]=Math.random()*doc_height;am[i]=Math.random()*20;stx[i]=0.02+Math.random()/10; sty[i]=0.7+Math.random();if(ie4up||ns6up){document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"><\/div>')}}
//]]>
</script>


Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, 12 tháng sức khoẻ, 52 tuần thành công, 365 ngày hạnh phúc, 8.760 giờ tốt lành, 525.600 phút may mắn, 31.536.000 giây như ý…